Уповноваження підполковника Олександра Низієнка, видане Командою Спільної юнацької школи для вирішення службових питань з установами УНР у Тарнові. 22 квітня 1922 р.

Уповноваження підполковника Олександра Низієнка, видане Командою Спільної юнацької школи для вирішення службових питань з установами УНР у Тарнові. 22 квітня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 2292. Оп. 2. Спр. 94. Арк. 127

Leave a Comment

Перейти до вмісту