Стаття О. Козловського «Президент Масарик серед українців в Подєбрадах», надрукована в газеті «Свобода». 26 травня 1923 р.

Стаття О. Козловського «Президент Масарик серед українців в Подєбрадах», надрукована в газеті «Свобода». 26 травня 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 133. Арк. 22

Leave a Comment

Перейти до вмісту