Лист Українського комітету в ЧСР по збору жертв для голодуючих в Україні Американській адміністрації допомоги в ЧСР про передачу зібраних коштів, призначених на харчі та ліки для селян Запорізької губернії. [1922 р.].

Лист Українського комітету в ЧСР по збору жертв для голодуючих в Україні Американській адміністрації допомоги в ЧСР про передачу зібраних коштів, призначених на харчі та ліки для селян Запорізької губернії. [1922 р.].

ЦДАВО України. Ф. 3801. Оп. 1. Спр. 208. Арк. 114

Leave a Comment

Перейти до вмісту