Постанова Верховної Ради України «Про День незалежності». 20 лютого 1992 р.

Постанова Верховної Ради України «Про День незалежності». 20 лютого 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4740. Арк. 191

Leave a Comment

Перейти до вмісту