Лист [Міністерства внутрішніх справ УД] Київському голові про ймовірний замах на життя Гетьмана України московськими більшовиками. 15 серпня 1918 р.

Лист [Міністерства внутрішніх справ УД] Київському голові про ймовірний замах на життя Гетьмана України московськими більшовиками. 15 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 110. Арк. 220

Leave a Comment

Перейти до вмісту