Лист Голови Ради Міністрів УД Міністру шляхів УД щодо приєднання Таганрозької округи до Війська Донського. 14 серпня 1918 р.

Лист Голови Ради Міністрів УД Міністру шляхів УД щодо приєднання Таганрозької округи до Війська Донського. 14 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2200. Оп. 1. Спр. 161. Арк. 25зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту