22-1-22-3535-004.jpg

Звіт про участь у засіданні міжнародного організаційного комітету Європейського року охорони природи. 7-8 червня 1994 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3535. Арк. 2 - 4.

Leave a Comment

Перейти до вмісту