Бланк реєстраційної картки для військових. Травень 1920 р.

Бланк реєстраційної картки для військових. Травень 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 2. Спр. 78. Арк. 43 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту