Телеграма полковника [Г.] Стефаніва з м. Кам’янця Генеральному штабу Дієвої армії УНР про втрати та важкі бої з більшовиками. 12 квітня 1919 р.

Телеграма полковника [Г.] Стефаніва з м. Кам’янця Генеральному штабу Дієвої армії УНР про втрати та важкі бої з більшовиками. 12 квітня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 1. Спр. 53. Арк. 349зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту