Офіційне запрошення для посланника Всевеликого Війська Донського О. Черячукіна. Грудень 1918 р.

Офіційне запрошення для посланника Всевеликого Війська Донського О. Черячукіна. Грудень 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр.71. Арк. 11

Leave a Comment

Перейти до вмісту