Офіційне запрошення для німецького консула Е. Тіля. Грудень 1918 р.

Офіційне запрошення для німецького консула Е. Тіля. Грудень 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 71. Арк. 10

Leave a Comment

Перейти до вмісту