Копія відозви Рівненської Української ради до установ і населення про перехід до неї всієї влади в місті і повіті. 19 листопада 1918 р.

Копія відозви Рівненської Української ради до установ і населення про перехід до неї всієї влади в місті і повіті. 19 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 79. Арк. 308

Leave a Comment

Перейти до вмісту