Оголошення про відкриття вегетаріанської їдальні «Отдых» в м. Харкові. 18 листопада 1918 р.25-1325-1-384-225

Оголошення про відкриття вегетаріанської їдальні «Отдых» в м. Харкові. 18 листопада 1918 р.25-1325-1-384-225

ЦДАВО України. Ф. 1325. Оп. 1. Спр. 384. Арк. 225

Leave a Comment

Перейти до вмісту