З бюлетеня Інформаційного бюро про епідемію іспанського грипу в Донецькому басейні, Житомирі, Кременчуці та Одесі, прохання Київської губернської земської управи про виділення коштів на боротьбу з “іспанкою”. 1 жовтня 1918 р.

З бюлетеня Інформаційного бюро про епідемію іспанського грипу в Донецькому басейні, Житомирі, Кременчуці та Одесі, прохання Київської губернської земської управи про виділення коштів на боротьбу з "іспанкою". 1 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1035. Оп. 1. Спр. 82. Арк. 41 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту