З бюлетеня Інформаційного бюро про пошесть “іспанки” в Бердянську, Одесі, Сквирському повіті Київської губернії, Ялті та епідемію за кордоном. 2 жовтня 1918 р.

З бюлетеня Інформаційного бюро про пошесть "іспанки" в Бердянську, Одесі, Сквирському повіті Київської губернії, Ялті та епідемію за кордоном. 2 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1035. Оп. 1. Спр. 82. Арк. 42

Leave a Comment

Перейти до вмісту