Рішення із протоколу загальних зборів українців-військових про відокремлення українців солдатів, офіцерів, лікарів та чиновників в окремі запасні полки. 23 квітня 1917 р.

Рішення із протоколу загальних зборів українців-військових про відокремлення українців солдатів, офіцерів, лікарів та чиновників в окремі запасні полки. 23 квітня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1076, оп. 3, спр. 14, арк. 119 зв. Копія. Машинопис.

Leave a Comment