Звернення членів Ради Українського вільного університету до Президента Чехо-Словаччини Томаша Масарика з проханням посприяти переведенню університету з Відня до Праги. 17 березня 1921 р.

Звернення членів Ради Українського вільного університету до Президента Чехо-Словаччини Томаша Масарика з проханням посприяти переведенню університету з Відня до Праги. 17 березня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 3859. Оп. 3. Спр. 9. Арк. 2зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту