Записка штабу І-ої Української дивізії про надання відомостей про кількість зброї. 22 березня 1918 р.

Записка штабу І-ої Української дивізії про надання відомостей про кількість зброї. 22 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 4055. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 54

Leave a Comment