Текст промови Президента УНР М. Плав’юка на засіданні Президії Української Національної Ради і Уряду УНР. 6 жовтня 1990 р.

Текст промови Президента УНР М. Плав'юка на засіданні Президії Української Національної Ради і Уряду УНР. 6 жовтня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 1912. Арк. 182

Leave a Comment

Перейти до вмісту