Лист Президента УНР М. Плав’юка Президенту США Дж. Бушу з інформацією про прийняття Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України та проханням підтримати рух України в напрямку незалежності. 5 вересня 1990 р.

Лист Президента УНР М. Плав'юка Президенту США Дж. Бушу з інформацією про прийняття Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України та проханням підтримати рух України в напрямку незалежності. 5 вересня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 1912. Арк. 34

Leave a Comment

Перейти до вмісту