Гетьман всієї України Павло Скоропадський (праворуч) та Голова Ради Міністрів Української Держави Федір Лизогуб (ліворуч) з офіцерами. 1918 р.

Гетьман всієї України Павло Скоропадський (праворуч) та Голова Ради Міністрів Української Держави Федір Лизогуб (ліворуч) з офіцерами. 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2469. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 3. Фото

Leave a Comment

Перейти до вмісту