Закон Української Держави про асигнування 1780000 карбованців Міністерству судових справ. 2 червня 1918 р.

Закон Української Держави про асигнування 1780000 карбованців Міністерству судових справ. 2 червня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 74. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту