Лист голови Вченого комітету до міністра ісповідань Української Держави про призначення представника від міністерства до Міжвідомчої комісії щодо реформи архівної справи. 8 жовтня 1918 р.

Лист голови Вченого комітету до міністра ісповідань Української Держави про призначення представника від міністерства до Міжвідомчої комісії щодо реформи архівної справи. 8 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 1072, оп. 1, спр. 84, арк. 19.

Leave a Comment

Перейти до вмісту