Доповідна записка В. Модзалевського до Міністерства народної освіти та мистецтва Української Держави про реформу архівної справи в Україні. 18 вересня 1918 р.

Доповідна записка В. Модзалевського до Міністерства народної освіти та мистецтва Української Держави про реформу архівної справи в Україні. 18 вересня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 4, спр. 2, арк. 4 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту