Лист Всеукраїнської ради військових депутатів до Петрограду про делегацію до начальника Штабу КВО ген. Обелешова та його поведінку тощо. 13 серпня 1917 р.

Лист Всеукраїнської ради військових депутатів до Петрограду про делегацію до начальника Штабу КВО ген. Обелешова та його поведінку тощо. 13 серпня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4100, оп. 1, спр. 28, арк. 111зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту