Малюнок шинелі для моряка. Без дати.

Малюнок шинелі для моряка. Без дати.

ЦДАВО України. Ф. 3179. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 97

Leave a Comment

Перейти до вмісту