Малюнки кашкета для матроса, кашкета морського старшини, штанів та френча морського старшини. Без дати.

Малюнки кашкета для матроса, кашкета морського старшини, штанів та френча морського старшини. Без дати.

ЦДАВО України. Ф. 3179. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 96 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту