Протокол акта складання обітниці співробітниками редакції і контори “Державного вісника” та супровідний лист редакції до нього з повідомленням про підписання цієї обітниці всіма службовцями. 8 серпня 1918 р.

Протокол акта складання обітниці співробітниками редакції і контори “Державного вісника” та супровідний лист редакції до нього з повідомленням про підписання цієї обітниці всіма службовцями. 8 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 29. Арк. 67

Leave a Comment

Перейти до вмісту