Обіжний лист товариша Державного секретаря Миколи Могилянського до всіх міністерств про необхідність використання української мови як державної. 9 липня 1918 р.

Обіжний лист товариша Державного секретаря Миколи Могилянського до всіх міністерств про необхідність використання української мови як державної. 9 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 105 а. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту