Про визнання Української Центральної Ради і Генерального секретаріату вищим органом влади, об’єднання українських земель, викладання у школах історії України тощо — з протоколу загальних зборів Мало-Кручанської селянської громади Пирятинського повіту на Полтавщині. 14 жовтня 1917 р.

Про визнання Української Центральної Ради і Генерального секретаріату вищим органом влади, об'єднання українських земель, викладання у школах історії України тощо — з протоколу загальних зборів Мало-Кручанської селянської громади Пирятинського повіту на Полтавщині. 14 жовтня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1113, оп. 1, спр. 1, арк. 57

Leave a Comment