З журналу засідання Ради Міністрів Української Держави, на якому розглядалося питання № 7 про доручення Міністру закордонних справ М. Василенку створити Особову Комісію по розробці Державної печатки України, згідно історичних відомостей. 7 травня 1918 р.

З журналу засідання Ради Міністрів Української Держави, на якому розглядалося питання № 7 про доручення Міністру закордонних справ М. Василенку створити Особову Комісію по розробці Державної печатки України, згідно історичних відомостей. 7 травня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 6, арк. 5

Leave a Comment