Наказ № 10 Управляючого Міністерством Народної Освіти й Мистецтва, Сенатора Василенка М. про заклик віддати всі сили службовим справам освіти для забезпечення процвітання молодої Української Держави. 30 вересня 1918 р.

Наказ № 10 Управляючого Міністерством Народної Освіти й Мистецтва, Сенатора Василенка М. про заклик віддати всі сили службовим справам освіти для забезпечення процвітання молодої Української Держави. 30 вересня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 3, спр. 7, арк. 45

Leave a Comment