Розпорядження Президента України Л. Кравчука № 83/92-рп «Про Всесвітній форум українців у місті Києві». 4 травня 1992 р.

Розпорядження Президента України Л. Кравчука № 83/92-рп «Про Всесвітній форум українців у місті Києві». 4 травня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 50. Арк. 4

Leave a Comment

Перейти до вмісту