Рапорт військового льотчика прапорщика Шевченка начальнику технічного відділу Українського військового комітету про зарахування його до авіаційної секції відділу. 30 вересня 1917 р.

Рапорт військового льотчика прапорщика Шевченка начальнику технічного відділу Українського військового комітету про зарахування його до авіаційної секції відділу. 30 вересня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1076. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 43

Leave a Comment

Перейти до вмісту