Адміністративна карта України, складена Картографічною частиною Народного комісаріату внутрішніх справ на підставі матеріалів, отриманих з місць, у зв’язку з новим районуванням України, затвердженим 2-ю сесією ВУЦВК від 12 квітня 1923 р. Використовувалася Центральною адміністративно-територіальною комісією з районування СРСР та урегулювання кордонів між УСРР, РРФСР та БРСР у 1924-1925 рр.

Адміністративна карта України, складена Картографічною частиною Народного комісаріату внутрішніх справ на підставі матеріалів, отриманих з місць, у зв’язку з новим районуванням України, затвердженим 2-ю сесією ВУЦВК від 12 квітня 1923 р. Використовувалася Центральною адміністративно-територіальною комісією з районування СРСР та урегулювання кордонів між УСРР, РРФСР та БРСР у 1924-1925 рр.

ЦДАВО України. Ф. 3. Оп. 1. Спр. 1953. Арк. 108. Російською мовою

Leave a Comment

Перейти до вмісту