Постанова Міністерства фінансів Української Держави про купони облігацій внутрішніх позичок 1905, 1908, 1914, 1915, 1916 рр. та позички «Свобода» 1917 р. 3 травня 1918 р.

Постанова Міністерства фінансів Української Держави про купони облігацій внутрішніх позичок 1905, 1908, 1914, 1915, 1916 рр. та позички «Свобода» 1917 р. 3 травня 1918 р.

ЦДАВО України. 1509. Оп. 5. Спр. 21. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту