Список осіб, яким було надіслано посилки Комітетом допомоги голодуючим в Україні у м. Берліні у 1922-1923 рр. 5 березня 1924 р.

Список осіб, яким було надіслано посилки Комітетом допомоги голодуючим в Україні у м. Берліні у 1922-1923 рр. 5 березня 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 4427. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 19

Leave a Comment

Перейти до вмісту