Обіжник Українського військового генерального комітету при Українській Центральній Раді про надання інформації щодо створення на місцях організацій “Вільного Козацтва”, “Січ” та ін. 24 серпня 1917 р.

Обіжник Українського військового генерального комітету при Українській Центральній Раді про надання інформації щодо створення на місцях організацій "Вільного Козацтва", "Січ" та ін. 24 серпня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 811. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 91

Leave a Comment

Перейти до вмісту