Відомість про виплату коштів М. Грушевському. 31 березня 1918 р.

Відомість про виплату коштів М. Грушевському. 31 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 72. Арк. 112

Leave a Comment

Перейти до вмісту