Проект штатів Гаража Директорії УНР. 28 січня 1919 р.

Проект штатів Гаража Директорії УНР. 28 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 12

Leave a Comment

Перейти до вмісту