Дипломатичний паспорт Софії Вольської, урядовця Інформаційного бюро Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Франції. 11 січня 1919 р.

Дипломатичний паспорт Софії Вольської, урядовця Інформаційного бюро Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Франції. 11 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 61. Арк. 68

Leave a Comment

Перейти до вмісту