Групова фотографія “Українські студенти в Подєбрадах”, на якій у центрі — Олена Шовгенова (Теліга), за нею — Михайло Теліга.

Групова фотографія “Українські студенти в Подєбрадах”, на якій у центрі — Олена Шовгенова (Теліга), за нею — Михайло Теліга.

ЦДАВО України, Ф.3571, оп.1, спр.99, арк.2.

Leave a Comment

Перейти до вмісту