Відомість 5-ї Херсонської стрілецької дивізії про недоодержані продукти за третю декаду лютого 1922 р. від польської влади, табір Стшалково. [1 березня] 1922 р.

Відомість 5-ї Херсонської стрілецької дивізії про недоодержані продукти за третю декаду лютого 1922 р. від польської влади, табір Стшалково. [1 березня] 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 2426. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 125

Leave a Comment