Протокол спільного засідання комісій Верховної ради Української РСР (так у документі) з питань державного суверенітету, міжреспубліканських і міжнаціональних відносин; з питань культури та духовного відродження; з питань народної освіти і науки; у питаннях законодавства і законності щодо розгляду пропозицій Президії Верховної Ради України щодо герба (малогл), прапора та державного гімну України. 12 грудня 1991 р.

Протокол спільного засідання комісій Верховної ради Української РСР (так у документі) з питань державного суверенітету, міжреспубліканських і міжнаціональних відносин; з питань культури та духовного відродження; з питань народної освіти і науки; у питаннях законодавства і законності щодо розгляду пропозицій Президії Верховної Ради України щодо герба (малогл), прапора та державного гімну України. 12 грудня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 2077. Арк. 53

Leave a Comment

Перейти до вмісту