Закон про тимчасову адміністрацію областей ЗУНР. 16 листопада 1918 р.

Закон про тимчасову адміністрацію областей ЗУНР. 16 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3505. Оп. 1. Спр. 35. Арк. 171

Leave a Comment