Телеграма [віце-директора] Державної варти УД [М.] Тальберга [губернським старостам] про постанову Ради Міністрів УД щодо сприяння правильної евакуації військ центральних держав та забезпечення продовольством німецьких військ. 16 листопада 1918 р.

Телеграма [віце-директора] Державної варти УД [М.] Тальберга [губернським старостам] про постанову Ради Міністрів УД щодо сприяння правильної евакуації військ центральних держав та забезпечення продовольством німецьких військ. 16 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1325. Оп. 1. Спр. 388. Арк. 36

Leave a Comment