Записка Міністра фінансів до Ради Міністрів УД про необхідність грошової реформи. 15 червня 1918 р.

Записка Міністра фінансів до Ради Міністрів УД про необхідність грошової реформи. 15 червня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1509. Оп. 5. Спр. 13. Арк. 9. Російська мова

Leave a Comment