33-1-22-2133-032

33-1-22-2133-032

Вимоги інвалідів м. Києва, надіслані до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України. 15 червня 1993 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 2133. Арк. 31, 32

Leave a Comment

Перейти до вмісту