Листи Відділу в справах друку при Харківському губернському старості Прокурору Харківського окружного суду та Старості про притягнення до відповідальності осіб, винних у розміщенні в журналі “Колос” поеми О. Пушкіна “Гавриліада”. 23, 30 вересня 1918 р.

Листи Відділу в справах друку при Харківському губернському старості Прокурору Харківського окружного суду та Старості про притягнення до відповідальності осіб, винних у розміщенні в журналі “Колос” поеми О. Пушкіна “Гавриліада”. 23, 30 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1325. Оп. 1. Спр. 369. Арк. 4зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту