Розпорядження Президента України Л. Кравчука № 121/92-рп «Про участь України у вивченні Антарктиди». 3 липня 1992 р.

Розпорядження Президента України Л. Кравчука № 121/92-рп «Про участь України у вивченні Антарктиди». 3 липня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 50. Арк. 191

Leave a Comment

Перейти до вмісту